INTEGRITETSPOLICY

PERSONUPPGIFTSANSVARIG
by Emma Jarl
är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

SEKRETESS, SÄKERHET OCH PERSONUPPGIFTER
I samband med din beställning godkänner du att vi lagrar och använder dina personuppgifter för att vi ska kunna leverera din order.

I Maj 2018 ersätts PUL (Personuppgiftslagen) av GDPR som är den nya dataskyddsregeln som gäller inom hela EU. Vi behandlar de uppgifter du lämnar eller har lämnat till oss eller som vi samlar in genom cookies för att kunna fullfölja din order och fullfölja våra åtaganden mot dig som kund.

VILKA PERSONUPPGIFTER SAMLAR VI IN?
Vi samlar in och sparar de personuppgifter som du lämnar till oss vid registrering av ditt medlemskap, vid köp på vår hemsida, vid besök på vår hemsida samt vid kontakt med oss via mail.

Vid kontakt med oss via mail sparar vi den information som du lämnar till oss för att vi ska kunna hantera ditt ärende.

När du handlar hos oss samlar vi in dina personuppgifter såsom fullständigt namn, adress, e-postadress, telefonnummer, betalningsuppgifter, köp-, order- och användningshistorik, IP-adress. 
När besökare till vår hemsida lämnar kommentarer på vår hemsida samlar vi in data som visas i kommentarsfältet samt besökarens IP-adress, webbläsare och operativsystem för att upptäcka eventuella spam.

VAR LAGRAR VI DINA UPPGIFTER?
De uppgifter som vi samlar in från dig lagras inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EEA), men kan även överföras och bearbetas i ett land utanför EEA.

VARFÖR LAGRAR VI DINA UPPGIFTER?
A. 
För att kunna hantera beställning och administration av ditt köp
Laglig grund: Behandling av dina personuppgifter är nödvändigt för att by Emma Jarl ska kunna leverera din order till dig.

B. För att skicka marknadsföringserbjudanden, informationsenkäter och inbjudningar via e-post. Detta för att kunna ge dig erbjudanden, nyheter och information.
Laglig grund: Behandlingen av dina personuppgifter bygger på ditt medgivande när du godkänner direktmarknadsföring. Du kan närsomhelst avbryta direktmarknadsföringen genom att klicka på unsubscribe/avbryt prenumeration i nyhetsutskicket.

C. För att kunna hantera kundtjänstärenden.
Laglig grund: Baserat på by Emma Jarls intresse för att vi ska kunna hjälpa dig vid frågor om våra produkter. Om din fråga rör en reklamation kommer vi att behandla dina uppgifter för att kunna uppfylla våra skyldigheter enligt gällande konsumentlagstiftning mot dig som kund.

D. För att kunna utveckla och förbättra våra tjänster, produkter och system.
Laglig grund: Behandlingen av dina personuppgifter i syfte att utveckla och förbättra vår webshop och produkter, bygger på by Emma Jarls legitima intresse.

HUR LÄNGE LAGRAR VI DINA UPPGIFTER?
Om du samtyckt till ett köp sparas dina uppgifter tills vidare eller att du själv efterfrågat att avsluta kontot. Du kan närsomhelst avregistrera dig som kund. Personuppgifter vi får eller samlar utan att du registrerat dig som kund sparar vi så länge det är enligt lag är nödvändigt eller så länge det är nödvändigt för att fullgöra våra  åtaganden till dig, såsom exempelvis för leveranser. Dock kan det finnas lagkrav vilket medför att vi inte kan radera dina personuppgifter. Detta kan exempelvis styras av bokförings- och skattelagstiftning.

PERSONUPPGIFTER TILL TREDJE PART
För att kunna genomföra en betalning krävs det att vi lämnar ut personuppgifter till tredje part vilket är vårt betalsystem Stripe. För att vi ska kunna leverera er order lämnar vi även över personuppgifter till transportföretag för att kunna leverera din order korrekt. Vi lämnar även över personuppgifter till Printmotor som förser oss med leverans- och produktionstjänster. Vid medgivande så vidarebefordras emailadress till tredje part (Mailchimp) endast för distribution av digital direktmarknadsföring i form av e-post. 

DIN RÄTT 
Du har rätt att begära en kopia om den informationen vi har om dig samt rätt till att be oss korrigera felaktiga uppgifter om dig.
Du har rätt att begära att vi raderar alla dina personuppgifter om informationen inte längre behövs för det syfte den blivit insamlad för.
Dock kan det finnas lagkrav vilket medför att vi inte kan radera dina personuppgifter. Detta kan exempelvis styras av bokförings- och skattelagstiftning.

SÄKERHET
I vår webbshop skyddar vi dina uppgifter med hjälp av kryptering. SSL står för Secure Sockets Layer och är en funktion som gör att all information som skickas mellan köparen och säljaren krypteras. 
Genom att godkänna våra villkor i samband med ett köp eller lämnande av uppgifter så samtycker du även att dina personuppgifter överförs till land utanför EES.

COOKIES
När du använder dig av by Emma Jarls webbplats och/eller godkänner våra köpvillkor samtycker du till användandet av cookies. 
En cookie är en textfil som sparas på din dator när du besöker en hemsida. De cookies som används är både permanenta och tillfälliga cookies (sessionscookies). Permanenta cookies ligger kvar på besökarens dator under en bestämd tid. Sessionscookien försvinner efter 30 minuters inaktivitet. Vi använder cookies för att kunna förbättra din upplevelse på vår hemsida genom att se vad besökaren gör på vår hemsida vilket gör att användarupplevelsen blir mer relevant. Du kan enkelt radera cookies från din dator eller mobila enhet via webbläsaren. 

Exempel på när vi samlar in cookies är:
 – Lagring av besök på by Emma Jarls hemsida för att kunna presentera mer relevant marknadsföring på Facebook och Google. 

GOOGLE
By Emma Jarl använder sig av analysverktyget Google Analytics för att analysera våra kunders beteende online på en allmän nivå. By Emma Jarl använder sig av Googles annonsverktyg Google Ads. För att läsa mer om Googles insamling och användande klickar du här.

FÖRÄNDRINGAR AV INTEGRITETSPOLICYN
by Emma Jarl förbehåller sig rätten att göra ändringar i policyn närsomhelst i och i den utsträckning det anses nödvändigt för att uppfylla nya lagkrav eller tekniska krav. Ändringar av integritetspolicyn publiceras på hemsidan.